Tìm kiếm mua bán tại Lâm Đồng

Pallet nhựa 1000×600 – Mẫu pallet được yêu thích nhất hiện nay
Địa điểm: Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Giá: 1K
Ngày đăng: 6 giờ trước
-KT: 540 x 450 x 920 ± 10mm, -Dung tích 120 lít., -Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV, -Màu sắc: Xanh lá, Cam, Vàng, Trắng, Đen,
Địa điểm: Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
     - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
– KT: 43 x 41 x 60cm, – Dung tích 60 lít, – Chất liệu: nhựa HDPE, – Màu sắc: Xanh lá, cam, vàng, – Hàng mới 100%,
Địa điểm: Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
    - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120 lít,...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
    - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120 lít,...
Địa điểm: Xã Tân Hương, Huyện Bảo Lâm
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
     - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 6 giờ trước
Cây lấy bóng mát tại KCN Chơn Thành
Địa điểm: Phường 1, Thành phố Đà Lạt
Giá: 1K
Ngày đăng: 1 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120 lít,...
Địa điểm: Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120 lít,...
Địa điểm: Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120 lít,...
Địa điểm: Xã Đan Phượng, Huyện Lâm Hà
Giá: 1K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120 lít,...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
     - Kích thước của sản phẩm này là mặt đáy 34.5 x 34 cm, mặt trên  57.2 x 48.1 cm,  chiều cao 93cm và dung tích 120 lít., - Với dung tích 120...
Địa điểm: Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước
    - Kích thước của sản phẩm này là 720 X 560 X1020mm ± 10 mm, dung tích 240 lít., - Độ bền cao, khá bền màu và được sử dụng thường xuyên...
Địa điểm: Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà
Giá: 10K
Ngày đăng: 2 ngày trước