Lịch cúp điện tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21-01-2020 tới ngày 22-01-2020

Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 21/01/2020
Bảo Lộc08h00 - 14h00-Trạm 030280060 - 478A/24 Ngã Ba Đại Bình.Tăng cường dây hạ thế
Di LinhTrạm Tam Bố 477/267/04 vị trí trụ 477/267/04Kéo dây ABC tăng cường tiết diện dây dẩn hạ thế trạm Tam Bố 477/267/04 vị trí trụ 477/267/04
Ngày: Thứ Tư 22/01/2020
Di Linh08h00 - 14h00Trạm K B rạ 2-2 vị trí trụ 477/68/89Kéo dây ABC tăng cường tiết diện dây dẩn hạ thế trạm K B rạ 2-2 vị trí trụ 477/68/89