Lịch cúp điện tỉnh Lâm Đồng từ ngày 07-08-2019 tới ngày 12-08-2019

Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do
Ngày: Thứ Tư 07/08/2019
Đạ Tẻh 08h30 - 14h30 TDP 4B TT Đạ Tẻh Sửa chữa điện
Lâm hà Một phần xã Gia Lâm, Đông Thanh Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 08/08/2019
Đức Trọng 08h00 - 11h30 - Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai 2 thuộc xã Phú Hội. - Mất điện một phần thôn Tân Đà, thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Hội. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 09/08/2019
Đức Trọng 08h00 - 11h30 Mất điện khu vực các tổ 21, tổ 22, tổ 25, tổ 26, tổ 27, tổ 28, tổ 29, tổ 30, tổ 35 thuộc thị trấn Liên Nghĩa và một phần khu vực thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp; thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 12/08/2019
Đam Rông 09h30 - 10h00 Thôn 5,6 xã Đạ Rsal Sửa chữa điện