Lịch cúp điện tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30-03-2020 tới ngày 31-03-2020

Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 30/03/2020
Đơn Dương08h30 - 11h10kA ĐƠN, PronhThay TU cấp nguồn LBS.
13h30 - 16h30Dron, tu trađấu tắt REC 477/154
Ngày: Thứ Ba 31/03/2020
Đà Lạt08h00 - 15h00Khe Sanh, Mimoza, KDL Hồ Tuyền LâmPhối hợp ban PCBL chặt hạ cây khô nguy hiểm gần hành lang lưới điện