Giá cà phê trong nước hôm nay

Cà phê nhân ngày 06-06-2020 Giá trung bình So với kỳ trước
FOB (HCM) 1,313 +37
Đắk Lắk 32,300 +500
Lâm Đồng 31,700 +500
Gia Lai 32,100 +500
Đắk Nông 32,100 +500
Hồ Tiêu 51,000 +1000
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn
Xem thêm giá cà phê các ngày gần đây: