Giá cà phê trong nước hôm nay

Cà phê nhân ngày 05-08-2020 Giá trung bình So với kỳ trước
FOB (HCM) 1,584 +53
Đắk Lắk 33,400 +800
Lâm Đồng 33,000 +800
Gia Lai 33,400 +800
Đắk Nông 33,300 +800
Hồ Tiêu 46,000 0
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn
Xem thêm giá cà phê các ngày gần đây: